پایه

بیوگرافی:

فوق لیسانس فیزیک اتمی
تدریس فیزیک عمومی در دانشگاه ایلام
تدریس دروس ریاضی و فیزیک در آموزشگاه مهر اصفهان
تدریس خصوصی به بیش از 20 دانش آموز و دانشجو

مدرس دوره

ریاضی و فیزیک

نام و نام خانوادگی

مجتبی نری موسی

استان

اصفهان

شهر

اصفهان

X