پایه

بیوگرافی:

آشنایی کامل با ادبیات عرب
بدلیل تحصیل در حوزه علمیه بمدت 8 سال

مدرس دوره

عربی

نام و نام خانوادگی

سعید نظری

استان

البرز

شهر

کرج

X