تماس فوری:09224788173

دوره های استادپایه

بیوگرافی:

لیسانس الکترونیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بیشتر سوابق به صورت تدریس خصوصی بوده است.
با برخی از موسسات آموزشی شرق تهران هم در ده سال اخیر همکاری داشته ام.
علاقه و توانمندی در آموزش و انتقال مفاهیم و ایجاد انگیزه در یادگیری در دانش آموز را دارم.
از منابع قلم چی، خیلی سبز، نشر الگو و سایر منابع استفاده می کنم.
در اکثر موارد در سوابق قبلی رضایت خوبی در شاگرد وجود داشته است.

مدرس دوره

فیزیک دهم،فیزیک یازدهم

نام و نام خانوادگی

عباس نعمتی بدربانی

استان

تهران

شهر

تهران

X