پایه

بیوگرافی:

دارای مدرک لیسانس رشته زیست شناسی سلولی_مولکولی از دانشگاه الزهرا تهرانکتاب آموزشی منبع اصلی دوره است.بیان خوب و مورد تایید ارتباط مفید و موثر با دانش آموز

مدرس دوره

زیست شناسی پایه هشتم

نام و نام خانوادگی

مهس امیدی

استان

تهران

شهر

تهران

X