تماس فوری:09224788173

دوره های استادپایه

بیوگرافی:

من و حید صادقی مدرس فیزیک متولد 1349تهرانم و ازسال 1369 مشغول تدریس هستم و از سال 1369نیز به طور حرفه یی المپیاد فیزیک تدریس می کنم.مولف 1 کتاب و همکار در تالیف 3 کتاب.در رشته های مهندسی برق دانشگاه شریف و فیزیک حالت جامدپیام نورو فیزیک هسته یی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) (کارشناسی ارشد) تحصیل کرده ام و در 21 مدرسه تهران تدریس کرده ام از جمله دکتر افشار، سبحان و امام جعفر صادق (ع) و…روش من مفهوم محور در قالب حل مسئله ،تصویرسازی است.

 

مدرس دوره

فیزیک عادی و المپیاد

نام و نام خانوادگی

وحید صادقی

استان

تهران

شهر

تهران

منطقه

10

X