پایه

نام و نام خانوادگی

صدیقه زمانی

استان

کهگیلویه و بویراحمد

شهر

یاسوج

X