پایه

بیوگرافی:

مهندس مکانيک و بيش از 8 سال سابقه تدريس

مدرس دوره

فيزيک و رياضی برای متوسطه و کنکور

نام و نام خانوادگی

افشین اصغری سوره

استان

البرز

شهر

کرج

X