دوره های استادپایه

مدرس دوره

فیزیک و ریاضی در تمامی سطوح دبیرستان و دانشگاه – دروس راهنمایی – تمامی دروس دانشگاهی مهندسی برق الکترونیک – فیزیک و ریاضی کنکور

نام و نام خانوادگی

فرهاد شكاري زاده

استان

خوزستان

شهر

دزفول

X