دوره های استادپایه

مدرس دوره

ریاضی اول دبیرستان-حسابان- حساب و دیفرانسیل- ریاضیات تجربی- فیزیک 1و فیزیک 2و فیزیک 3 دبیرستان-شیمی 2و3 و پیش دانشگاهی

نام و نام خانوادگی

مقداد دهقانی گیشی

استان

تهران

شهر

تهران

X