تماس فوری:09224788173

دوره های استادپایه

بیوگرافی:

کارشناسی ارشد مهندسی سیستم از دانشگاه علوم و تحقیقات دارم. رتبه 28 کنکور دانشگاه آزاد اسلامی

7 سال دبیر برتر انجمن ریاضی دانان جوان
12 شاگرد که در سطح نمره مشروطی بودند به سطح نمرات 17 تا 20 رساندم.
در تدریس، تقویت اگاهی شاگرد مدنظرم است بگوکه ای که بعد از تدریسم، بتواند متکی به خودش، دروس را با نمرات عالی و با فهم، به پایان برساند. خوشبختانه شاگردان زیادی، آینده شون را مدیون من هستند و خودشان و خانواده شان، همواره سپاسگذارم بودند. البته این بخاطر شیوه اموزشی مفهومی است.
با حداقل 10 جلسه،قادرم دانش اموز به سطح درخواستی برسانم که البته جلسات اول، برای شناخت نقاط ضعف و قوت وی، انجام میشود و سپس به تقویت دانش اموز میپردازم.

مدرس دوره

ریاضی 7 تا ریاضی 9

نام و نام خانوادگی

فریبرز پاکسیما

استان

تهران

شهر

تهران

منطقه

تهران

X