پایه

بیوگرافی:

کارشناسی ارشد فیزیک

مدرس مدرسه نخبگان استان البرز

مدرس دوره

ریاضی

نام و نام خانوادگی

سمیرا پویا

استان

البرز

شهر

کرج

X