دوره های استادپایه

بیوگرافی:

دانشگاه دوره کارشناسی دانشگاه سراسری زنجان رشته شیمی کاربردی
دانشگاه کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین رشته شیمی فیزیک
تدریس خصوصی زبان و همچنین شرکت در دوره های تدریس زبان
و اشنایی و تسلط کامل در دروس شیمی و زبان انگلیسی

مدرس دوره

زبان ،شیمی ،ادبیات،فیزیک (کنکور)

نام و نام خانوادگی

فائزه رمضانی

استان

البرز

شهر

کرج

X