پایه

بیوگرافی:

کارشناس ارشد ریاضی کاربردی-تحقیق در عملیات…
تدریس کلیه دروس ریاضیات از پایه تا پیش دانشگاهی

مدرس دوره

ریاضیات در همه مقاطع

نام و نام خانوادگی

امید رضائی

استان

کرمانشاه

شهر

اسلام آباد غرب

X