پایه

بیوگرافی:

سابقه تدریس تمامی کلاس ها
آموزشگاه ها
فنی حرفه ای
دانشگاه سراسری
دانشگاه آزاد

مدرس دوره

KeyShot،vray،autocad ،revit ،lumion

نام و نام خانوادگی

پوریا رضایی

استان

آذربایجان غربی

X