پایه

بیوگرافی:

دانشجوی دانشگاه آزاد تهران جنوب
سابقه ی تدریس زبان در اموزشگاه های تهران در تمام سطوح
سابقه ی تدریس در مدرسه علامه حلی2

مدرس دوره

زبان انگلیسی

نام و نام خانوادگی

میلاد رضایی

استان

تهران

شهر

تهران

X