پایه

بیوگرافی:

(کارشناس ارشد فیزیک هسته ای)
مدرس مفومی فیزیک و ریاضیات.
با بیش از ۸ سال سابقه آموزشی (تدریس و مشاوره) در موسسات و دانشگاه های مشهد و سایر شهرستان ها.
مشاور و مدرس رتبه های دو رقمی و سه رقمی
دارای چندین مقاله، استعداد درخشان در دوره کارشناس ارشد
مشاور و مدرس فیزیک و ریاضیات در کانون قلمچی

مدرس دوره

فیزیک دهم -تجربی و ریاضی (فصل اول)-ریاضی دهم انسانی (فصل اول)

نام و نام خانوادگی

سجاد زارع

استان

مشهد

شهر

خراسان رضوی

X