پایه

بیوگرافی:

کارشناس انگلیسی از دانشگاه ازاد.با سابقه ۸ ساله تدریس اموزشگاه و خصوصی.دارای دو مدرک تی تی سی هستم.تمام دوره های تحصیلی و مکالمه روزمره انگلیسی را تدریس میکنم.

مدرس دوره

انگلیسی مکالمه و ۴ مهارت

نام و نام خانوادگی

هانیه صفوی

استان

خراسان رضوی

X