پایه

بیوگرافی:

فوق لیسانس مهندسی وبا سابقه بیست تدریس دروس ریاضی کلیه پایه های متوسطه پیش دانشگاهی کنکور

مدرس دوره

ریاضیات

نام و نام خانوادگی

حجت اله سقاوی

استان

تهران

X