دوره های استادپایه

بیوگرافی:

کلاس های خصوصی و تحصیل در محضر بهترین استادان و کسب مدرک در هنرستان بنت الهدی.تعداد جلسات برای یادگیری شاگردان در حد متوسط کمتر از یک ماهتدریسی متفاوت،سریع و اثر گذارمعرفی بهترین رنگ ها و روش های یادگیری

مدرس دوره

نگارگری

نام و نام خانوادگی

صوفیا صحرانورد

استان

تهران

شهر

ورامین

منطقه

ورامین

X