تماس فوری:09224788173

دوره های استادپایه

بیوگرافی:

کاردانی و کارشناسی گرافیک. کسب رتبه دوم طراحی لوگو در سال ۱۳۸۸
برگزاری نمایشگاه انفرادی ویترای در سال ۱۳۸۹
فعالیت در شرکتهای تبلیغاتی و طراحی تبلیغاتی از سال ۱۳۸۹ تا کنون در شرکتهای معتبر از جمله: چاپ مهدی، تیراژه، حسابی (کرج). روابط عمومی سازمان صدا و سیما بمدت یکسال. صفحه آرایی و تصویرسازی در شرکت نشر فرهنگنامه کودکان و نوجوانان. مدیرامور تبلیغات شرکت رایان پویش. طراح و صفحه آرا موسسه آموزش واله. مولف مقاله های هنری شرکت فرهنگنامه کودکان و نوجوانان
مسلط به نرم افزارهای گرافیکی از جمله : corel, photoshop, indesign, illutrator, ediuse و…

مدرس دوره

گرافیک

نام و نام خانوادگی

سحر صنعت

استان

البرز

شهر

کرج

منطقه

مهرشهر

Instructor

مدرس دوره

کاردانی و کارشناسی گرافیک. کسب رتبه دوم طراحی لوگو در سال ۱۳۸۸ برگزاری نمایشگاه انفرادی ویترای در سال ۱۳۸۹ فعالیت در شرکتهای تبلیغاتی و طراحی تبلیغاتی از سال ۱۳۸۹ تا کنون در شرکتهای معتبر از جمله: چاپ مهدی، تیراژه، حسابی (کرج). روابط عمومی سازمان صدا و سیما بمدت یکسال. صفحه آرایی و تصویرسازی در شرکت نشر فرهنگنامه کودکان و نوجوانان. مدیرامور تبلیغات شرکت رایان پویش. طراح و صفحه آرا موسسه آموزش واله. مولف مقاله های هنری شرکت فرهنگنامه کودکان و نوجوانان مسلط به نرم افزارهای گرافیکی از جمله : corel, photoshop, indesign, illutrator, ediuse و…

X