پایه

بیوگرافی:

دارای مدرک لیسانس مهندسی برق از دانشگاه سراسری بناب با معدل ۱۷.۴۷ در طول ۷ترم
برگزاری کلاسهای حل التمرین متعدد در دانشگاه
دارای مقاله بین المللی
تدریس دروس : معادلات – ریاضیات مهندسی – مدارات الکتریکی ۱ – الکترونیک ۱ – الکترونیک ۲ و تجزیه وتحلیل سیستم ها

مدرس دوره

ریاضیات مهندسی

نام و نام خانوادگی

بهمن شابویی دودکانلو

استان

آذربایجان غربی

شهر

خوی

X