پایه

بیوگرافی:

بنده لیسانس آمارم را از دانشگاه تربیت معلم سبزوار گرفتم. فوق لیسانس آمار زیستی را از دانشگاه علوم پزشکی اهواز
سابقه تدریس در دبیرستان های غیر انتفاعی اهواز را دارم.

مدرس دوره

تدریس ریاضی و آمار و تحلیل آماری و تدریس نرم افزار های آماری

نام و نام خانوادگی

مصطفی شافعی

استان

خوزستان

شهر

اهواز

X