پایه

بیوگرافی:

در دبیرستان در مدرسه نمونه دولتی درس خواندم و فوق لیسانس مهندسی برق روزانه از دانشگاه شهید باهنر کرمان

مدرس دوره

ریاضی

نام و نام خانوادگی

سمیه شمس الدینی لری

استان

کرمان

شهر

کرمان

X