پایه

بیوگرافی:

19سال دبیر دینی وعربی درمقاطع متوسطه اول ودوم در مدارس وآموزشگاههای تهران وکرج مشغول به تدریس بوده ام وبه لطف خدا درصد بسیار بالایی ازقبولی را داشته ام
مدرک لیسانس الهیات از داشگاه آزاد بامعدل18 ومدرک فوق لیسانس حوزوی دارم
منابع تدریسم از خود کتابهای درسی وکمک آموزشی (در صورت درخواست دانش آموز)است ضمن این که خودم جزوه کنکور نوشته ام که شامل جمع تمام نکات قواعد عربی ازپایه تاکنکور است
می توانم بگویم حداقل 90درصد دانش آموزانم از نحوه تدریسم رضایت داشته اند

مدرس دوره

عربی

نام و نام خانوادگی

شهلا شاپوریان

استان

البرز

شهر

کرج

X