پایه

بیوگرافی:

26 سال سابقه تدریس خصوصی. سه سال تدریس در آموزش و پرورش. 17 سال تدریس در دانشکده فنی مهندسی. لیسانس مهندسی صنایع. لیسانس مهندسی بازرسی جوش. فوق لیسانس علوم اقتصادی

مدرس دوره

ریاضی ششم تا دهم

نام و نام خانوادگی

حسن رضا شناسا

استان

شیراز

شهر

فارس

X