دوره های استادپایه

بیوگرافی:

۱۸ سال تدریس در آموزشگاه زبان خراسان و موسسه آموزشی امام حسین ( ع )
تدریس خصوصی انگلیسی در مقطع راهنمایی و دبیرستان
ارائه نمونه سوالات درس به درس به دانش آموزان

مدرس دوره

زبان انگلیسی

نام و نام خانوادگی

علیرضا سینی چی

استان

خراسان رضوی

شهر

مشهد

X