تماس فوری:09224788173

دوره های استادپایه

بیوگرافی:

مدرک کاردانی نمایش از دانشگاه ازاد مدرک کارشناسی اموزش هنرهای تجسمی دانشگاه غیر انتفاهی

مدرس دوره

درک عمومی هنر

نام و نام خانوادگی

مهسا سلیمان زاده

استان

البرز

شهر

کرج

منطقه

فردیس

X