پایه

بیوگرافی:

لیسانس مدیریت پروژه .دانشجوی عمران .دیپلم زبان انگلیسی دیپلم کامپیوتر

تدریس ریاضی فیزیک اقتصادمهندسی وآماردردانشگاه تدریس ریاضی زبان انگلیسی وزبان عربی در راهنمایی ودبیرستان دروس ابتدایی شاگردانم رضایت داشتند

مدرس دوره

زبان عربی ،ریاضی،اقتصادمهندسی،زبان انگلیسی،

نام و نام خانوادگی

زینب سلطانزاده

استان

البرز

شهر

کرج

X