پایه

بیوگرافی:

مدرس شیمی و مشاور کنکور
فارغ التحصیل ارشد خون شناسی از دانشگاه تربیت مدرس تهران

مدرس دوره

شیمی دهم

نام و نام خانوادگی

استاد طاری طاری

استان

کردستان

شهر

سنندج

X