پایه

بیوگرافی:

دارای مدرک کاردانی معماری از دانشگاه غیر انتفاعی آبا و کارشناسی مهندسی معماری از دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب دارای سابغه تدریس در هنرستان کاردانش

مدرس دوره

رسم فنی معماری

نام و نام خانوادگی

فاطمه تیموری

استان

البرز

شهر

کرج

X