پایه

بیوگرافی:

دانش آموز مدارس تیزهوشان شهید مدنی 1ونمونه دولتی طالقانی باسابقه تدریس دروس ابتدایی وراهنمایی درصورت بیش از 2نفر باتخفیف 10%وبیش از 5نفرباتخفیف 20% خواهد بود به صورت خصوصی ونیمه خصوصی ومشاوره توسط استادان دانشگاه تبریز دکتر فتحی ودکتر حلاجی

مدرس دوره

عربی و منطق

نام و نام خانوادگی

یاشار واحدی

استان

آذربایجان شرقی

X