دوره های استادپایه

بیوگرافی:

سابقه ی تدریس به مدت 8 سال . بصورت خصوصی و موسسات آموزشی . دانشگاه آزاد. ارتقای چشمگیر نمرات دانش آموزان و دانشجویان

مدرس دوره

ریاضی نهم

نام و نام خانوادگی

محمد زمانی

استان

اصفهان

شهر

مبارکه

X