پایه

بیوگرافی:

دانشجوی کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

مدرس دوره

ریاضیات و فیزیک

نام و نام خانوادگی

مهسیما زرندی

استان

تهران

شهر

تهران

X