آموزش شیمی و نکات تستی

۴۰۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

در این دوره شیمی سال دهم را ۲۰ بگیرید و تمام تستهای کنکور را در کمترین زمان ممکن بزنید

X