یادگیری آسان و مفهومی ریاضی نهم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

در این دوره کلیه سرفصل های کتاب ریاضی نهم با ذکر نکات تستی جهت آزمون های تیز هوشان و نمونه دولتی با زبانی ساده برای دانش آموزان عزیز تدریس می شود. این دوره دارای آزمون های هدفمند در پایان هر فصل است.  ازمون در نظر گرفته به صورت تستی و تشریحی خواهد بود

توضیحات

در این دوره کلیه سرفصل های کتاب ریاضی نهم با ذکر نکات تستی جهت آزمون های تیز هوشان و نمونه دولتی با زبانی ساده برای دانش آموزان عزیز تدریس می شود. این دوره دارای آزمون های هدفمند در پایان هر فصل است.  ازمون در نظر گرفته به صورت تستی و تشریحی خواهد بود

X