آموزش آنلاین

امروزه که با رشد سرسام آور تکنولوژی همه چیز در حال پا گذاشتن به دنیای دیجیتال است، آموزش هم از این قاعده مصون نمانده.

در پی سی کلاس این امکان را فراهم کرده ایم تا با:
– صرف هزینه مناسب
– امکان انتخاب تدریس خصوصی یا جمعی
– صرفه جویی در هزینه های رفت و آمد
– امکان بهره گیری از تجربیات اساتید باتجربه در شهرستان ها و روستاها
– و …
همگی از عدالت آموزشی بهره مند شوند.

به لطف شروع این کار توسط سایت های بزرگ دنیا بود نظیر lynda بود که آموزش آنلاین پا به عرضه وجود نهاد و هم اکنون در حال گسترش یافتن و کاملتر شدن است.

اعضای خانواده بزرگ تیم پی سی کلاس هم امیدوار هستند تا با فعالیت در این زمینه، تسری بخش پیمودن این راه بزرگ باشند.

X