تدریس خصوصی آنلاین

تدریس خصوصی آنلاین را در پی سی کلاس تجربه کنید.

در سایت مذکور این امکان را فراهم کرده ایم تا هر ایرانی در هرکجای ایران بتواند به راحتی به تدریس بهترین اساتید و به صورت مجازی و خصوصی دسترسی داشته باشند، تا به این وسیله عدالت آموزشی بیشتر رعایت شود.

با در نظر گرفتن اینکه امکان ثبت نام افراد بعنوان مدرس هم وجود دارد، با این سایت معلمان و مدرسان عزیز میتوانند دانش خود را به اشتراک بگذارند و از این راه کسب درآمد کنند.

X