تدریس

تدریس به فعالیت آموزشی ای گفته میشود که با حضور دبیر در کلاس همراه است.
پس معنای تدریس کمی جزیی تر و ریزتر از آموزش و پرورش میباشد.

در تدریس ویژگی هایی مطرح است که آنرا از سایر انواع فعالیتهای آموزشی متمایز میسازد:
1. طراحی درس منظرم
2. فرصت یادگیری برای آموزنده به خوبی فراهم است
3. گفت و شنود در کلاس برقرار است
4. اهداف حاضرین در جلسه تدریس کاملا واضح و مشخص است

لزوم تدریس برای استادید:
به عقیده برخی دانشمندان لازم است برای تسلط روی مطلب مطالعه شده از طرف اساتید و دانشپژوهان، آن افراد امر تدریس را هم به خوبی در برنامه خود بگنجانند و مطالبی که آموخته اند را آموزش دهند

X